Ceowniki ekonomiczne - wymiary i dane wytrzymałościowe

Warunki techniczne wykonania według:

PN-EN 10025 1991
PN-71/H-93451
GOST 8240-89

  

 

Oznaczenia z tabeli:

Ix, Iy – moment bezwładności przekroju względem osi (patrz rysunek),
Wx, Wy – wskaźnik wytrzymałości przekroju względem osi (patrz rysunek),
ix, iy – promień bezwładności przekroju względem osi (parz rysunek).