Ceowniki zimnogięte - wymiary

Warunki techniczne wykonania według:

PN-73/H-93460
DIN 59413-1976