Ceowniki - wymiary i dane wytrzymałościowe

Warunki techniczne wykonania według:

PN-H-93400:2003
DIN 1026-1:2000
PN-EN 10279:2003

 

 

Oznaczenia z tabeli:

Ix, Iy – moment bezwładności przekroju względem osi (patrz rysunek),
Wx, Wy – wskaźnik wytrzymałości przekroju względem osi (patrz rysunek),
ix, iy – promień bezwładności przekroju względem osi (parz rysunek).