Dwuteowniki równoległościenne IPE - wymiary i dane wytrzymałościowe

Warunki techniczne wykonania według:

PN-H-93419:1997
PN-EN 10034:1993
DIN 1025-5

 

 

Oznaczenia z tabeli:

Ix, Iy – moment bezwładności przekroju względem osi (patrz rysunek),
Wx, Wy – wskaźnik wytrzymałości przekroju względem osi (patrz rysunek),
ix, iy – promień bezwładności przekroju względem osi (parz rysunek).